Kurumsal

Erkasis Hakkında

ERKASİS Soğutma & Isıtma Sistemleri Ltd. Şti. 2012 yılında Endüstriyel Soğutma konusunda faaliyet göstermek amacıyla kurulmuştur. Kısa sürede gerçekleştirdiği başarılı projelerde sektörün bilinen, itibar edilen firmalarından biri haline gelmiştir. Artan proje potansiyeli ile her geçen gün kadrosu genişleyerek müşterilerine kaliteli hizmet sunmaya devam etmektedir.

Vizyonumuz
Türkiyenin lider, global pazarda güvenilir ve aranan markası olmak.
Karlı ve uzun dönemli büyümeyi gerçekleştirebilmek için küresel pazar payını artırmak.

Misyonumuz
Yeniliklere açık ve her konuda öncü yaklaşımıyla müşterilerimize her zaman en iyi ürün ve hizmetleri vermek. Çevre bilincini ön planda tutarak çevreye duyarlı ve düşük enerjili ürünler sunmak. Ülke kanunlarına uygun hareket etmek.

Kalite Politikalarımız
Temel amacımız; kuruluşumuzun kültürünü; toplam kalite yönetimine uygun hale getirerek, endüstriyel soğutma sektöründe rekabet gücümüzü arttırmak ve ülkemiz kanun ve nizamlarına uygun hareket ederek, ulusal ve uluslararası standartlara uygun, daima çevre bilincini ön planda tutarak çevreye duyarlı ve düşük enerji tüketimli ürünler pazara sunmaktır. Müşteri memnuniyeti vazgeçilmez ilkemizdir. Rekabetçi pazar şartlarına duyarlı, kaliteli ürün ve hizmeti, rakiplerimize göre daha uygun maliyetle, zamanında ve sürekli olarak sağlamayı, sürekli gelişmeyi hedefleriz. Şirket kültürümüz olarak sıfır hata ile çalışır, hataları oluşmadan önlemeye gayret ederiz. Ürün ve hizmetlerimizde farklılık oluşturmak, müşteri odaklılık, üst yönetimin önderliği ve çalışanlarımızın katılımıyla sürekli iyileştirmeye olanak sağlamak, verimliliği artırmak hedefimizdir. Çalışanlarımızın ilke ve hedeflerimizi benimsemeleri için, eğitimlerinde süreklilik sağlar, işbirliği ve dayanışma ile güvene dayalı bir çalışma ortamını hep birlikte oluşturmaktayız. Ölçülebilir verilere dayanarak tüm süreçlerimizi denetim altına almak ve yönetmek, şirketimizin devamlılığını sağlayıp mükemmelliğe ulaşmak için seçtiğimiz yoldur.

İş Güvenliği Politikalarımız
ERKASİS Soğutma & Isıtma Sistemleri Ltd. Şti. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yasalarına ve Mevzuatlarına uygun olarak, tüm çalışanların sağlık, güvenlik, çalışma ortamı açısından en uygun koşullar altında çalışmasını sağlamaktadır. İş sağlığını ve güvenliğini en üst düzeyde kılmayı amaçlayarak; mevcut yönetmelik ve mevzuatlara uygun bir şekilde koşulları optimum seviyede tutacak teknolojiyi ve yöntemleri uygular. Kazaların ve kazalara yol açabilecek muhtemel risk noktaları tespit edilerek, bunların önüne geçebilmek için düzeltici faaliyetlerin yerine getirilmesini sağlayarak, iş kazalarını ve riskleri önlemeyi ve yok etmeyi ve iş sağlığı ve güvenliği açısından kaza risklerinin sistematik şekilde yönetilmesi sağlanır. İSG performansını sürekli iyileştirmeyi, İSG ile ilgili yasal düzenlemelere uymayı, Yeni yatırımların seçiminde İSG risklerini bir kriter olarak değerlendirmeyi, Çalışanlarımızı İSG bilinçlerini geliştirmek amacıyla, maruz kalabilecekleri tehlikeler konusunda eğitmeyi, Müşterilerimizi ve tedarikçilerimizi İSG konusunda bilgilendirerek İSG bilinçlerini artırmayı, taahhüt ediyoruz.

Ar-Ge Politikalarımız
Modern pazarlamanın yaratacağı pazarlarda büyüme oranlarının sınırlı olması ve var olan potansiyel zenginliğimizden daha fazla katma değer yaratabilmek için pazarın büyümesini beklemek yerine yeni ürünler ve yeni kullanım alanlarının bulunması yönünde AR-GE faaliyetlerine daha fazla ağırlık verilmesi hedeflenmektedir.

Çevre Politikalarımız
ERKASİS Soğutma & Isıtma Sistemleri Ltd. Şti. çevre duyarlılığı , sürdürülebilirliği öncelik verdiği konuların başında gelmektedir. Üretimimizde çevreye ve topluma karşı sorumlulukların bilincinde sürekli gelişime inanan; ürün ve hizmetlerinde kaliteye öncelik veren şirketlerden biri olarak Çevre ile ilgili taahhütlerimiz: Yasal mevzuata ve diğer şartlara öngörülü yaklaşımlarla uyulur. Yasa, yönetmelik ve diğer şartlara uyum, tüm çalışanlarımızın katılımıyla yerine getirilir. Yasalardaki değişikler, proses, faaliyet, ekipman ve ürünlerimizin gelecekteki uygunluklarının planlanması için öngörülü bir şekilde takip edilir. En ekonomik çözümler için, tedarikçilerimizle birlikte “Temiz Üretim Teknolojileri” çalışmaları yapılır. Çevre kirlenmesine karşı duyarlı ve etkin davranışlar sergilenir. Çevre Kirlenmesine neden olabilecek fabrika içi ve dışı etkenler en aza indirilir ve sürekli gelişme çalışmaları yapılır.

Gıda Güvenliği Politikalarımız
Gıda sektörüne “Soğuk Muhafaza” için gerekli makine ,ekipman ve mühendislik hizmeti vererek müşterilerimizin gıdayı GÜVENLİ MUHAFAZA etmelerini sağlarız. Hizmet verdiğimiz alanlardaki yasal düzenlemeleri takip ederiz ve sürekli uygunluğunu sağlar , müşteri talep ve beklentilerini anlar ve buna uygun olarak çalışmalar yürütürüz.

© Copyright 2019 ERKASİS Soğutma & Isıtma Sistemleri Ltd. Şti. - All rights reserved. Site: Betatek